Atgal

Visuotinis narių susirinkimas

   Kovo 25, 2021

Pranešimas apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą

Informuojame, kad Lietuvos onkologų draugija (kodas 191933010, adresas Santariškių g. 1, Vilnius) Valdybos sprendimu ir iniciatyva, šaukia Lietuvos onkologų draugijos Visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2021 m. balandžio 29 d. 13.00 val., adresu Santariškių g. 1, Vilnius, prof. Kazimiero Pelčaro didžiojoje salėje.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2. Dėl 2020 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3. Dėl 2020 m. Valdybos ataskaitos tvirtinimo.

4. Kiti klausimai

Lietuvos onkologų draugijos Valdyba
Atnaujinta 2018-03-16 12:09