Atgal

LOD valdybos pirmininkės sveikinimas

   Sausio 04, 2021

Mieli Lietuvos onkologų draugijos nariai

Sveikindama Lietuvos onkologų draugijos narius, rėmėjus, pagalbininkus su Naujaisiais metais noriu pasidžiaugti praėjusių metų rezultatais. Lietuvos on

kologai, profesionaliai įveikdami COVID-19 pandemijos iškeltus iššūkius, kartu su visa Europa jungiasi į naują Europos Sąjungos iškeltą Kovos prieš vėžį planą ir viltingai pasitinka Naujuosius metus. Europos Vėžio misijos tikslas – sujungti visų mūsų pastangas, užtikrinant ES gyventojų galimybę gyventi ilgiau bei kokybiškiau ir papildomai išsaugoti 3 mln. gyvybių.

Suprantame, jog šalių narių starto pozicijos nėra vienodos. Niekam ne paslaptis, jog atsiliekame nuo Europos Sąjungos šalių pagal daugelį vėžio kontrolės vertinimo kriterijų, o šios dienos specifinės situacijos – COVID-19 pandemijos – padarinius matysime dar ir ateityje analizuodami vėžio statistinius duomenis. Kita vertus, įsitraukimas į Vėžio misiją suteikia mums progą susitelkti rimtam, bendram darbui siekiant pagerinti vėžio profilaktiką, o laikantis personalizuotos medicinos principų plėtoti šiuolaikinę ankstyvąją diagnostiką bei gydymą. Artinant nacionalinius diagnostikos ir gydymo standartus prie europinių, kuriant vieningą Europos sveikatos sistemą, veriasi galimybės pagerinti vėžio kontrolės rodiklius.

Esu tikra, kad už kelių metų savo 90-ąjį gimtadienį švęsianti Lietuvos onkologų draugija kuo plačiau telkdama onkologijos srityje dirbančius specialistus gali ir privalo profesionaliai veikti bendroje kovoje prieš vėžį. Ne tik įsitraukiant į Vėžio misiją, bet ir rimtai vertinant Lietuvos onkologų draugijos perspektyvas labai svarbu plėsti draugijos aktyvių narių ratą. Privalu ieškoti ir surasti patrauklių veiklos formų, kurios sudomins ir pritrauks kitų gydymo įstaigų gydytojus, dirbančius ne tik onkologijos srityje. Šiandieninė onkologijos sąvoka yra erdvi kūrybinei minčiai, profesinei klinikinei bei mokslinei patirčiai, netikėčiausioms idėjoms realizuoti. Žiūrėdama į jaunimą daug tikiuosi iš mūsų išugdytos jaunųjų tyrėjų ir klinicistų kartos.

Per pastaruosius dešimtmečius ženkliai išaugus slaugos specialistų profesijos kokybei, sveikatos apsaugos sistemoje įsigaliojus komandinio darbo principui, slaugos specialistų darbas tampa vis sudėtingesnis. Kyla poreikis gilinti kompetenciją specifinėje srityje, įsisavinti naujas technologijas. Slaugos specialistų įsijungimas į draugijos veiklą neabejotinai praplėstų ir pagyvintų tiek naujais nariais, tiek ir nauju turiniu.

Mokslinių praktinių konferencijų, šiuo metu rengiamų nuotoliniu būdu, kaip rodo praktika, reikšmė ir poreikis išlieka dideli. Taigi draugijos edukacinis darbas labai svarbus, ypač turint galvoje europinę ir pasaulinę praktiką (ESMO, ASCO, EBU ir kt.), kur vadovaujantis profesinių draugijų autoritetingomis rekomendacijomis formuojami nacionaliniai standartai. Tradicija tapusi drauge su NVI organizuojama kasmetinė mokslinė praktinė konferencija šeimos gydytojams, kurios metu pristatomos visos pasaulinės onkologijos naujienos, šiemet taps išsamiu dviejų dienų renginiu. Šiemet LOD planuoja daug edukacinių konferencijų ir kursų specialistams, toliau bus tęsiama multidisciplininio forumo „Onkologų klubas“ veikla. Džiugu, kad šis forumas apjungė visų šalies onkologų pastangas pandemijos metu išlaikyti aukštą onkologijos lygį šalyje, įgyvendino dalį svarbių politinių sprendimų, gerinant onkologinių paslaugų prieinamumą ir kokybę. Onkologijos naujienos specialistus ir toliau pasieks vis gilesniu turiniu ir didesne apimtimi džiuginančiu „Onkologijos“ leidiniu. Maloniai kviečiu tapti bendraautoriais 2021 metų leidiniuose.

Baigdama noriu priminti, jog greta svarbių profesinių, edukacinių, organizacinių, politinių draugijos darbo barų nepaprastai svarbus išlieka visuomenės švietimo darbas. Naujausios onkologinės žinios, pasiekusios Lietuvos gyventojus, formuos ir ugdys budrią vėžiui, atsakingą už savo sveikatą visuomenę, kuri taps patikimu onkologų partneriu globalioje kovoje prieš vėžį.

LOD nariams linkėdama sėkmingų veiklų 2021 metais noriu pranešti, kad 2020 metais buvo įsteigtas prof. Laimos Liudvikos Griciūtės vardo apdovanojimas už ženklų metų indėlį onkologijos srityje. Tikiuosi šis apdovanojimas taps nauja ilgamete LOD tradicija, skatinančia pažangą ir puoselėjančia aukščiausią kompetenciją onkologijoje.

Nuoširdžiai Jūsų
Prof. Sonata Jarmalaitė
Atnaujinta 2018-03-16 12:09